SRNEC

srnec

Váha trofeje gr.

Cena v EUR

EUR/gr.

do 199 g 100,-
od 201 do 249 g 120,-
250 g 120,- 2,6
300 g 240,- 4,8
350 g 460,- 9,-
400 g 910,- 14,-
450 g 1 610,- 26,-
500 g 2 910,- 30,-

Srna - Srnča .................. EUR 50,-

 

JeleŇ

jelen

Váha trofeje kg.

Cena v EUR

EUR/10 gr.

do 2,49 kg 260,-
od 2,51 do 3,00 kg 500,-
od 3,01 do 3,99 kg 700,-
4,00 kg 800,-
5,00 kg 1 075,-
6,00 kg 1 400,- 7,-
7,00 kg 2 100,- 8,-
8,00 kg 2 900,- 10,-
9,00 kg 3 900,- 15,-
10,00 kg 5 400,- 24,-
10,50 kg 6 600,- 38,-
11,00 kg 8 400,- 40,-
11,50 kg 10 400,- 50,-

Srna - Srnča .................. EUR 50,-

 

daniel

daniel

Trofej - hmotnosť

Cena v EUR

EUR/10gr.

do 1,99 kg 300,-
2,00 kg 500,-
2,50 kg 600,- 7,-
3,00 kg 950,- 10,-
3,50 kg 1450,- 20,-
4,00 kg 2450,- 34,-
4,50 kg 4150,- 50,-

Danielka, danča - EUR 50,-

 

DIVIAk KANEC

diviak

Dĺžka zbraní

Cena v EUR

EUR/mm.

12 cm 300,-
14 cm 500,-
16 cm 800,-
18 cm 1000,- 15,-
20 cm 1350,- 20,-
22 cm 1750,- 22,-

Bachiňa .................. EUR 350,-

Prasa - lanštiak ....... EUR 125,-

Diviača .................. EUR   62,-

 

spoločná polovačka

DIVIAk KANEC

diviak

Dĺžka zbraní

Cena v EUR

EUR/mm.

12 cm 350,-
15 cm 500,-
18 cm 800,- 15,-
20 cm 1000,- 20,-
22 cm 1250,- 22,-

Bachiňa .................. EUR 350,-

Prasa - lanštiak ....... EUR 200,-

Diviača .................. EUR 100,-

 

účastnícky poplatok za polovníka na 1 deň ........... eur 120,-

 

Ďalšie výdavky súvisiace s polovačkou

(Platí pre polovačky v Maďarsku a v Českej republike)

Ubytovanie  - 1 osoba  za noc bez stravy ...............  EUR 20,-

Poľovný lístok mesačný ..................................... EUR 60,-

Usporiadateľský poplatok ................................... EUR 20,-

Kilometrovné - transport v revíri ....................... EUR 0,80

Vyvarenie trofeje / kus ...................................... EUR 20,-

Officialne ohodnotenie trofeje ............................. EUR 20,-

Sprepitné doprovodovi podľa uváženia.