Účastníci polovačky si musia zabezbečiť vhodné potrebné vybavenie (vhodná polovnícka odev, obuv a pod.).

Bližšie informácie o doporučenej výbave poskytneme záujemcom telefonicky alebo e-mailom pred termínom

začatia akcie.